Monthly Archives: October 2015

Războaiele Mondiale şi perioada interbelică în Piatra

This gallery contains 6 photos.

După intrarea României în Primul Război Mondial, populația Teleormanului și-a adus contribuția prin efective militare în luptă și prin sprijinirea acțiunilor ce trebuiau să ducă la unirea tuturor românilor într-un singur stat. În eroicele bătălii de la 1916-1918 au căzut … Continue reading

More Galleries | 10 Comments

Răscoala de la 1907 în comuna Piatra județul Teleorman

This gallery contains 2 photos.

Așa cum rezultă din textul prezentat, dijma era de 9 din 10, iar țăranul, în totalitate la dispoziția boierului care, dacă vroia, putea să lase o parte din moşie nelucrată, fără să-i pese de familia țăranului. Această organizare îl obligă … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Apariţia socialismului la Piatra

Bazele socialismului în context național Ideile socialiste au pătruns în Principatele Române prin intermediul tinerilor care își făceau studiile în străinătate, transferul de idei făcîndu-se mai ales pe filiera franceză, datorită predilecției pentru cultura franceză. Mai ales după revoluția de … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Piatra și Războiul de Independență 1877-1878

This gallery contains 14 photos.

Context național Sursa text: wikipedia.org Războiul de Independență este numele folosit în istoriografia românească cu referire la războiului ruso-turc (1877-1878) , unde, România a luptat alături de partea rusă și și-a dobândit independența față de Imperiul Otoman. La 16 aprilie … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Revoluţia de la 1848 în Piatra

Însufleţiţi de ideile „Proclamaţiei de la Islaz” unde au văzut înscris desfiinţarea clăcii, locuitorii din Piatra au acţionat cu hotărâre pentru triumful revoluţiei. Din documente rezultă că au fost printre primii care au depus jurământul pe constituţie şi într-o atmosferă … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Istoricul comunei Piatra

Începuturile comunei Piatra se pierd în negura vremurilor fără a putea stabili cu precizie de când şi cum s-a stabilit această obşte. Atestarea documentară a comunei o găsim la începutul secolului XVI în documentul din 18 aprilie 1533 prin care … Continue reading

Posted in monografia Piatra | 1 Comment

Piatra: Așezare, Structură Geologică, Relief, Climă, Hidrografie, Soluri

Aşezare Comuna Piatra este situată în sudul judeţului Teleorman, la sud-vest (25km) de Alexandria, la est (33km) de municipiul Turnu Măgurele şi la nord (25km) de oraşul Zimnicea.

Posted in Uncategorized | Leave a comment